O nama

O nama

Osnovne informacije o Udruženju:

Udruženje Centar za demokratizaciju društva ,,Naša zajednica” je osnovano zajedničkim sporazumom od strane članova Udruženja na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 9.8.2018. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Udruženje djeluje na području Unsko-sanskog kantona.

Logo Udruženja

Osnovni i trajni ciljevi Udruženja su jačanje civilnih i medijskih sloboda, promocija i zaštita ljudskih prava, te zagovaranje većeg stepena participacije građana u procesu donošenja odluka u našoj lokalnoj zajednici.

Svoje ciljeve Udruženje ostvaruje sljedećim aktivnostima:

  • Organizovanjem javnih tribina i debata, okruglih stolova, konferencija, seminara, putovanja, izložbi, koncerata, festivala, promocija i istraživanja radi informisanja javnosti i razmjene iskustava u oblastima demokratije, zaštite i promocije ljudskih prava, civilnih i medijskih sloboda;
  • Saradnjom sa drugim organizacijama i udruženjima koje se zalažu za jačanje ljudskih prava, civilnih i medijskih sloboda, demokratije i tolerancije u društvu;
  • Volonterskim radom u zajednici;
  • Saradnjom sa medijima i osnivanjem vlastitih štampanih, online i elektronskih neprofitnih medija u svrhu ostvarenja ciljeva udruženja;
  • Izdavačkom djelatnošću u skladu sa zakonom;
  • Implementacijom različitih dugoročnih i kratkoročnih projekata radi ostvarivanja svojih ciljeva.

Informacije o projektima koje je Centar za demokratizaciju društva “Naša zajednica” realizirao ili trenutno realizira dostupne su ovdje.

Rukovodstvo

Ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Udruženja su predsjednica Upravnog odbora i predsjednik Skupštine. Udruženjem rukovodi Upravni odbor.

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja je Elvira Dizdarević.

Članovi/ce Upravnog odbora su: Margareta Redžić, Alma Mujakić, Elvira Dizdarević-Abazović, Elvis Ćerimović i Jasmin Sakić.

Predsjednik Skupštine Udruženja je Hasan Mujakić.