Drugi konkurs za kratku priču mladih autora USK

Drugi konkurs za kratku priču mladih autora USK
26. Januara 2022. Komentari isključeni za Drugi konkurs za kratku priču mladih autora USK Novosti Naša zajednica

Udruženje Centar za kulturu, umjetnost i društvo OMAHA iz Cazina, u sklopu projekta „Književno stvaralaštvo mladih – književni konkurs“, raspisuje drugi konkurs za izbor najbolje kratke priče mladih autora Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na Konkursu imaju svi autori starosne dobi od 15 do 30 godina koji su rođeni, žive ili su porijeklom po roditeljima sa područja općina koje pripadaju Unsko-sanskom kantonu.

Kratke priče ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane. Kratke priče mogu maksimalno imati 10 000 otkucaja (uključujući i prazna mjesta). Jedan autor može dostaviti najviše tri priče.

Radovi se dostavljaju na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i na oba ravnopravna pisma. Organizator naročito podržava kratke priče sa motivima, tradicijom, jezikom i drugim karakterističnim elementima/toponimima/obilježjima Cazinske krajine.

Radove slati potpisane šifrom. Radove slati u elektronskoj formi na email adresu Organizatora [email protected] i to kao Word dokument, font Tahoma, p 12, sa proredom 1,5. Naziv dokumenta mora biti šifra pod kojom se autor prijavljuje.
U posebnom Word dokumentu dostaviti svoje podatke – ime i prezime autora, mjesto rođenja/boravka autora odnosno roditelja autora, adresu i kontakt email i telefon. Ovaj dokument nasloviti na sljedeći način „vaša šifra – podaci“

Rok za dostavljanje radova je 01.05.2022. godine. Dostavljeni radovi se ne vraćaju.

Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade: prvu nagradu u iznosu od 300 KM, drugu nagradu u iznosu od 200 KM i treću nagradu u iznosu od 100 KM.

Organizator konkursa se obavezuje javno objaviti sve tri nagrađene priče na svojoj Internet stranici.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Organizatora i u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 15.06.2022., a nagrade će biti uručene u periodu do kraja juna 2022. godine.

Centar za kulturu, umjetnost i društvo OMAHA zadržava pravo eventualnog objavljivanja nagrađenih kratkih priča u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima kao i drugih pristiglih kratkih priča za koje stručni žiri ocijeni da svojom kvalitetom mogu biti objavljene.

Raspisivanje Konkursa je podržalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK u sklopu projekta „Književno stvaralaštvo mladih – književni konkurs“

Oznake